Câu hỏi:
Quy trình xét thuyên chuyển trong huyện
Nội dung:

Ban quản trị cho hỏi quy trình xét thuyên chuyển là như thế nào? Qđ 53/QĐ-UBND-HC hiện tại còn áp dụng hay không? Bởi vì tôi có thắc mắc. Nếu căn cứ theo qđ số 53 thì chậm nhất 15/4 phòng giáo dục sẽ công khai nhu cầu tiếp nhận của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên ở phòng giáo dục huyện Cao Lãnh thì không thấy công khai. Như thế giáo viên muốn thuyên chuyển sẽ không biết ghi nguyện vọng như thế nào. Rất mong ban quản trị giải đáp xin cảm ơn!

Người gửi:
Địa chỉ:
Trả lời:
  • 29/03/2020  |  Quản trị viên đã phản hồi