Câu hỏi:
mất bằng tốt nghiệp THPT 2017
Nội dung:

e bị mất bằng tốt nghiệp thpt năm 2017 và e muốn làm lại bằng tốt nghiệp thpt thì thủ tục làm như thế nào ạ hay hồ sơ e cần chuẩn bị là gì?

Người gửi:
Địa chỉ:
Trả lời:
  • 09/02/2020  |  Quản trị viên đã phản hồi