Câu hỏi:
Làm lại bằng tốt nghiệp
Nội dung:

Vui lòng cho tôi hỏi, muốn tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường PTTH Mỹ Quý thì tôi phải truy cập vào đâu ạ?

Người gửi:
Địa chỉ: Tân thành a tân hồng đồng tháp
Trả lời:
  • 04/04/2019  |  Quản trị viên đã phản hồi