Câu hỏi:
Quyết định ứng tuyển giáo viên
Nội dung:
Hồi tháng mười hai năm ngoái em có đi thi công chức ở phòng giáo dục. Do có một bạn đậu nhưng không đến ứng tuyển nên đầu tháng 5 em được nhận vào, đến cuối tháng 10 vừa qua em đã kết thúc thời gian tập sự nhưng do em vào sau nên chưa thể nhận giấy ứng tuyển và phải đợi sở nội vụ họp rồi mới có. Vậy quản trị viên cho em hỏi là bao giờ em mới nhận được thông báo ứng tuyển ạ
Người gửi:
Địa chỉ: Tháp Mười — Đồng Tháp
Trả lời:
  • 21/01/2019  |  Quản trị viên đã phản hồi