Câu hỏi:
gửi thư đến sở
Nội dung:

Tôi muốn biết số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của trường THPT thành phố Cao Lãnh.

Xin cám ơn.

Người gửi:
Địa chỉ: Lai Vung, Hoa Long
Trả lời:
  • 31/10/2018  |  Quản trị viên đã phản hồi