Câu hỏi:
Gửi bài viết của trường về Sở

Anh/Chị vui lòng gửi tin bài về địa chỉ Email: truyenthonggddt@gmail.com
Ban biên tập rà soát nếu thấy nội dung phù hợp sẽ đăng tin lên Website.
Thân chào Anh/Chị./.

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Anh/Chị vui lòng gửi tin bài về địa chỉ Email: truyenthonggddt@gmail.com
    Ban biên tập rà soát nếu thấy nội dung phù hợp sẽ đăng tin lên Website.
    Thân chào Anh/Chị./.
    24/10/2018  |  Quản trị viên đã phản hồi
Gửi ý kiến bình luận