Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT của Sở GDĐT và triển khai Kế hoạch 138/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Hội thảo giới thiệu đối tác phối hợp thực hiện chương trình Tiếng Anh tăng cường
Chỉ đạo mới của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch Covid-19
Tăng cường hoạt động đấu tranh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng
Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19
Chính sách mới về Giáo dục và Đào tạo
Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT của Sở GDĐT và triển khai Kế hoạch 138/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT của Sở GDĐT và triển khai Kế hoạch 138/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Hội thảo giới thiệu đối tác phối hợp thực hiện chương trình Tiếng Anh tăng cường
Hội thảo giới thiệu đối tác phối hợp thực hiện chương trình Tiếng Anh tăng cường
Chỉ đạo mới của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch Covid-19
Chỉ đạo mới của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch Covid-19
Tăng cường hoạt động đấu tranh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng
Tăng cường hoạt động đấu tranh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng
Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19
Quyết liệt phòng chống dịch Covid-19
Chính sách mới về Giáo dục và Đào tạo
Chính sách mới về Giáo dục và Đào tạo


<a href="/tin-giao-duc/doan-tncs-ho-chi-minh" title="Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" rel="dofollow">ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH</a>
Thực hiện Công văn số 5521/BGDĐT-GDTrH, ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ ...
Văn bản mới


THƯ VIỆN ẢNH
gaogiong66 dongsen12 gothap91 langcu62 langhoa10 nhaco91 seu78 xeoquyt34
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 4.179
Hôm qua : 3.636
Tháng 05 : 33.466

CƠ QUAN BỘ - TỈNH
Trường THPT
Phòng GDĐT
Trung tâm GDTX