• :
  • :
NGÀNH GIÁO DỤC ĐỒNG THÁP - ĐẤT SEN HỒNG PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021: ĐƠN VỊ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” NĂM HỌC 2020 - 2021; 05 NĂM LIỀN ĐẠT “ĐƠN VỊ VĂN HÓA: THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ, CÔNG TÁC DÂN VẬN;… QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022, ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG, AN TOÀN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19; THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VỀ GIÁO DỤC THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 05 NĂM (2021 - 2025)
Niêm yết danh sách thí sinh dự thi vòng 2 vào công tác tại các trường THPT, THCS-THPT, NDTKT và TTGDTX năm học 2023-2024
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá; công tác giáo dục kỹ năng sống trong kế hoạch giáo dục của nhà trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025
Hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng về quản trị nhà trường trong tình hình mới tại các cơ sở giáo dục mầm non”
Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao thực hiện văn hóa trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên và giúp cho học sinh nâng cao năng lực văn hoá ứng xử; phòng ngừa các vấn đề về sức khoẻ tinh thần học sinh
Niêm yết danh sách thí sinh dự thi vòng 2 vào công tác tại các trường THPT, THCS-THPT, NDTKT và TTGDTX năm học 2023-2024
Niêm yết danh sách thí sinh dự thi vòng 2 vào công tác tại các trường THPT, THCS-THPT, NDTKT và TTGDTX năm học 2023-2024
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá; công tác giáo dục kỹ năng sống trong kế hoạch giáo dục của nhà trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá; công tác giáo dục kỹ năng sống trong kế hoạch giáo dục của nhà trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025
PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025
Hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng về quản trị nhà trường trong tình hình mới tại các cơ sở giáo dục mầm non”
Hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng về quản trị nhà trường trong tình hình mới tại các cơ sở giáo dục mầm non”
Áp phích truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học
Áp phích truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học
Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao thực hiện văn hóa trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên và giúp cho học sinh nâng cao năng lực văn hoá ứng xử; phòng ngừa các vấn đề về sức khoẻ tinh thần học sinh
Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao thực hiện văn hóa trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên và giúp cho học sinh nâng cao năng lực văn hoá ứng xử; phòng ngừa các vấn đề về sức khoẻ tinh thần học sinh


Văn bản mới


THƯ VIỆN ẢNH
gaogiong66 dongsen12 gothap91 langcu62 langhoa10 nhaco91 seu78 xeoquyt34
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 54
Hôm qua : 2.810
Tháng 12 : 8.583

CƠ QUAN BỘ - TỈNH
Trường THPT
Phòng GDĐT
TTGDTX, TRƯỜNG NDTKT