• :
  • :
NGÀNH GIÁO DỤC ĐỒNG THÁP - ĐẤT SEN HỒNG PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021: ĐƠN VỊ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” NĂM HỌC 2020 - 2021; 05 NĂM LIỀN ĐẠT “ĐƠN VỊ VĂN HÓA: THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ, CÔNG TÁC DÂN VẬN;… QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022, ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG, AN TOÀN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19; THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VỀ GIÁO DỤC THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 05 NĂM (2021 - 2025)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG XUÂN ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI SOLVE FOR TOMORROW 2022
Kiểm tra hoạt động thu, chi đầu năm học; Nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; Việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023
Kiểm tra thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, giáo dục thể chất và thể thao trong trường học
Hội thi vẽ tranh Cổ động tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh năm học 2022-2023
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG XUÂN ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI SOLVE FOR TOMORROW 2022
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG XUÂN ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI SOLVE FOR TOMORROW 2022
Kiểm tra hoạt động thu, chi đầu năm học; Nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; Việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023
Kiểm tra hoạt động thu, chi đầu năm học; Nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục; Việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023
Kiểm tra thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, giáo dục thể chất và thể thao trong trường học
Kiểm tra thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, giáo dục thể chất và thể thao trong trường học
Hội thi vẽ tranh Cổ động tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh năm học 2022-2023
Hội thi vẽ tranh Cổ động tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh năm học 2022-2023
Thành phố Hồng Ngự tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cơ sở và Ngày hội STEM năm học 2022 - 2023
Thành phố Hồng Ngự tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cơ sở và Ngày hội STEM năm học 2022 - 2023


Văn bản mới


THƯ VIỆN ẢNH
gaogiong66 dongsen12 gothap91 langcu62 langhoa10 nhaco91 seu78 xeoquyt34
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 228
Hôm nay : 3.574
Hôm qua : 4.606
Tháng 12 : 3.574

CƠ QUAN BỘ - TỈNH
Trường THPT
Phòng GDĐT
Trung tâm GDTX