Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO
Cách thức thực hiện

Tại đơn vị cơ sở có các nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu NGND,NGƯT

Thời hạn giải quyết

- Hội đồng cơ sở (bao gồm các được vị trực thuộc Phòng GDĐT) gửi về Hội đồng huyện, thị, thành phố (gọi chung là cấp huyện) trước ngày 05 tháng 02 của năm xét tặng. 
- Hội đồng các đơn vị trực thuộc Sở, các trường TCCN, cao đẳng, cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc tỉnh và sở ngành, hội đồng cấp huyện gửi lên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh (Sở GDĐT) trước ngày 05 tháng 3 của năm xét tặng. 
- Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ GDĐT trước ngày 05 tháng 4 của năm xét tặng.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Số 6 đường Võ Trường Toản, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Giấy chứng nhận; Huy hiệu NGND, NGƯT

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành liên quan.
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Định kỳ 2 năm 1 lần, các cấp quản lý giáo dục tổ chức triển khai hướng dẫn Thông tư của Bộ GDĐT về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT đến tất cả các cơ sở giáo dục nghiên cứu thực hiện. Các nhà giáo hội đủ tiêu chuẩn tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 sẽ được các đơn vị giới thiệu để Hội đồng các cấp tiến hành xét đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Hội đồng xét các cấp cơ sở ( bao gồm cấp cơ sở, cấp huyện) được thành lập và thực hiện phạm vi xét theo mục 1 và mục 2 quy định tại Điều 9 Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT. Hội đồng các cấp thực hiện quy trình theo các bước: 
a) Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm (áp dụng cho Hội đồng cơ sở); 
b) Hội đồng cấp cơ sở tiến hành sơ duyệt; 
c) Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận 
d) Hội đồng bỏ phiếu tán thành 
đ) Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp trên 

Bước 2. Sở GDĐT thành lập hội đồng mở rộng gồm: Sở GDĐT, Sở LĐ-TBXH, công đoàn giáo dục tỉnh, các Trưởng phòng phụ trách các cấp học và trình độ đào tạo, tổ chức cán bộ, thanh tra, văn phòng sở giáo dục và đào tạo, đại diện một số sở, ban, ngành, đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen - thưởng ngành giáo dục.

Bước 3. Sở GDĐT đề nghị UBND Tỉnh ra QĐ thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT. Các thành viên Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) UBND Tỉnh làm Chủ tịch, Giám đốc Sở GDĐT làm phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh làm Phó Chủ tịch, Trưởng Ban thi đua-khen thưởng tỉnh là Phó Chủ tịch, các Phó giám đốc, các Trưởng phòng phụ trách các cấp học và trình độ đào tạo, tổ chức cán bộ, thanh tra, văn phòng Sở GDĐT, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có nhà giáo đề nghị xét tặng, đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen - thưởng ngành giáo dục tỉnh, đại diện chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, NGND hoặc NGƯT làm uỷ viên.

Bước 4. Hội đồng cấp tỉnh nhận hồ sơ của hội đồng cấp trường, cấp huyện để tiến hành xét và công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các đơn vị trong ngành giáo dục. Trên cơ sở kết quả sơ duyệt và ý kiến thăm dò, Hội đồng họp để xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành.

Bước 5. Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân và hồ sơ của Hội đồng đề nghị Hội đồng cấp trên.

Thành phần hồ sơ

* Đối với hồ sơ cá nhân

a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (Mẫu 2)
b) Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. 

* Đối với hồ sơ của hội đồng cấp dưới đề nghị hội đồng cấp trên

a) Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND,NGƯT (Mẫu 1.1)
b) Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND,NGƯT (Mẫu 1.2)
c) Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu tán thành (Mẫu 1.3a; Mẫu 1.3b; Mẫu 1.3c); 
d) Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT (Mẫu 1.4)
e) Quyết định thành lập Hội đồng. 
f) Ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng đối với NGND (Hội đồng cấp tỉnh, bộ).

Số bộ hồ sơ Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới gửi Hội đồng cấp trên 02 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/19963/20180906/form83.rar
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

-