Trang nhất » Biểu mẫu » Mẫu hồ sơ bổ nhiệm công tác cán bộ quản lý

Hướng dẫn số 50/HD-SGDĐT

Gửi lên: 29/07/2012 21:29 Đã xem 1234 Đã tải về 862

Mẫu phiếu lấy ý kiến tín nhiệm

Gửi lên: 29/07/2012 21:23 Đã xem 6957 Đã tải về 8275

Mẫu kê khai tài sản

Gửi lên: 29/07/2012 21:22 Đã xem 1356 Đã tải về 1056

Các mẫu hồ sơ bổ nhiệm

Gửi lên: 29/07/2012 21:21 Đã xem 3544 Đã tải về 3701