Trang nhất » Biểu mẫu » Mẫu hồ sơ bổ nhiệm công tác cán bộ quản lý

Hướng dẫn số 50/HD-SGDĐT

Gửi lên: 30/07/2012 08:29 Đã xem 1703 Đã tải về 1205

Mẫu phiếu lấy ý kiến tín nhiệm

Gửi lên: 30/07/2012 08:23 Đã xem 10168 Đã tải về 10375

Mẫu kê khai tài sản

Gửi lên: 30/07/2012 08:22 Đã xem 1772 Đã tải về 1338

Các mẫu hồ sơ bổ nhiệm

Gửi lên: 30/07/2012 08:21 Đã xem 5117 Đã tải về 5187