Trang nhất » Biểu mẫu » Mẫu hồ sơ bổ nhiệm công tác cán bộ quản lý

Hướng dẫn số 50/HD-SGDĐT

Gửi lên: 30/07/2012 08:29 Đã xem 1309 Đã tải về 923

Mẫu phiếu lấy ý kiến tín nhiệm

Gửi lên: 30/07/2012 08:23 Đã xem 7371 Đã tải về 8592

Mẫu kê khai tài sản

Gửi lên: 30/07/2012 08:22 Đã xem 1418 Đã tải về 1104

Các mẫu hồ sơ bổ nhiệm

Gửi lên: 30/07/2012 08:21 Đã xem 3790 Đã tải về 3962