Trang nhất » Biểu mẫu » Mẫu hồ sơ bổ nhiệm công tác cán bộ quản lý

Hướng dẫn số 50/HD-SGDĐT

Gửi lên: 29/07/2012 21:29 Đã xem 1411 Đã tải về 1007

Mẫu phiếu lấy ý kiến tín nhiệm

Gửi lên: 29/07/2012 21:23 Đã xem 8015 Đã tải về 9088

Mẫu kê khai tài sản

Gửi lên: 29/07/2012 21:22 Đã xem 1475 Đã tải về 1152

Các mẫu hồ sơ bổ nhiệm

Gửi lên: 29/07/2012 21:21 Đã xem 4105 Đã tải về 4268