Trang nhất » Biểu mẫu » Mẫu hồ sơ bổ nhiệm công tác cán bộ quản lý

Hướng dẫn số 50/HD-SGDĐT

Gửi lên: 30/07/2012 08:29 Đã xem 1550 Đã tải về 1106

Mẫu phiếu lấy ý kiến tín nhiệm

Gửi lên: 30/07/2012 08:23 Đã xem 9212 Đã tải về 9878

Mẫu kê khai tài sản

Gửi lên: 30/07/2012 08:22 Đã xem 1623 Đã tải về 1259

Các mẫu hồ sơ bổ nhiệm

Gửi lên: 30/07/2012 08:21 Đã xem 4579 Đã tải về 4726