Trang nhất » Biểu mẫu » Mẫu hồ sơ bổ nhiệm công tác cán bộ quản lý

Hướng dẫn số 50/HD-SGDĐT

Gửi lên: 29/07/2012 21:29 Đã xem 1299 Đã tải về 916

Mẫu phiếu lấy ý kiến tín nhiệm

Gửi lên: 29/07/2012 21:23 Đã xem 7319 Đã tải về 8557

Mẫu kê khai tài sản

Gửi lên: 29/07/2012 21:22 Đã xem 1411 Đã tải về 1100

Các mẫu hồ sơ bổ nhiệm

Gửi lên: 29/07/2012 21:21 Đã xem 3773 Đã tải về 3954