Giáo dục kỹ năng phòng ngừa xâm hại cho trẻ em

Giáo dục kỹ năng phòng ngừa xâm hại cho trẻ em

Nhằm trang bị cho trẻ em những kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước nạn bạo hành và xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục. Ngày 28/9/2014, Ban Thanh niên Công nhân Đô thị Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Thành Đoàn Cao Lãnh tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống phòng ngừa xâm hại tình dục cho các học sinh của Trường Tiểu học Mỹ Ngãi, trong khuôn khổ hoạt động Vòng tay tình nguyện của Thành Đoàn Cao Lãnh tại địa phương này.