Tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Sáng ngày 5/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015. Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, Phó Ban công tác phụ nữ phía Nam Hoàng Thị Ngân Hương, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và 70 đại biểu phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.