Hội thi hùng biện Tiếng Anh - Lớp 9 của phòng GDĐT H. Hồng Ngự