Hội thi hùng biện Tiếng Anh - Lớp 9 của phòng GDĐT Châu Thành