Hội thi hùng biện Tiếng Anh - Lớp 5 của Phòng GDĐT H.Cao Lãnh