Đồng Tháp - Trường học hưởng ứng Nói không với rác thải nhựa dùng một lần