Thông tin chi tiết:
Phạm Thanh Hùng
Bảo vệ Phạm Thanh Hùng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0988439670
Email
Mạng xã hội