Thông tin chi tiết:
Lê Thanh Hùng
Phó Chánh văn phòng Lê Thanh Hùng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0918717467
Email lthungcl.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội