Thông tin chi tiết:
Dương Thị Phạm
Văn thư Dương Thị Phạm
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0972575830
Email dtpham.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội