Thông tin chi tiết:
Nguyễn Qui Hợp
Trưởng phòng Nguyễn Qui Hợp
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0918993922
Email nqhop.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội