• Nguyễn Qui Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0918993922
  • Email:
   nqhop.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lý Bảo Toại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   01235165369
  • Email:
   lbtoai.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học Sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0908536749, 0925381077
  • Email:
   ntbinh.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thanh Thảo Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0988231671
  • Email:
   vtttruc.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thái Minh Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0932881240
  • Email:
   tmnhut.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Văn bản mới