Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Điện thoại 0989216978
Email ntthang.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách