Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0989216978
Email ntthang.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội