Thông tin chi tiết:
Nguyễn Nhựt Trường
Chuyên viên Nguyễn Nhựt Trường
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0906363222
Email ngntruong.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội