Thông tin chi tiết:
Nguyễn Nhựt Trường
Họ và tên Nguyễn Nhựt Trường
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0906363222
Email ngntruong.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách