Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0918899192
Email ntngiau.dongthap@moet.edu.vn; ntng66@yahoo.com.vn
Mạng xã hội