Thông tin chi tiết:
Nguyễn Bảo Trân
Thủ quỹ Nguyễn Bảo Trân
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0939311442
Email baotran776@gmail.com
Mạng xã hội