Thông tin chi tiết:
Lương Minh Tuấn
Phó trưởng phòng Lương Minh Tuấn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0917496442
Email lmtuan.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội