• Ngô Thúy Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0919333747
  • Email:
   ntanh.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Từ Ngọc Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0944252222
  • Email:
   tnvan.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tô Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sỹ Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0908950500
  • Email:
   tnson.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học Sư phạm Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   01266.902.332
  • Email:
   ngocdung.sodongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Văn bản mới