Thông tin chi tiết:
Lê Hữu Minh
Họ và tên Lê Hữu Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0918054345
Email lhminh.sodongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách