• Nguyễn Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Kỹ sư CNTT, ĐHSP Vật Lý.
  • Điện thoại:
   0918342179
  • Email:
   nvhoa.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hoài Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Toán học, ĐH Công nghệ thông tin
  • Điện thoại:
   0919650886
  • Email:
   nhan.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Hữu Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục, ĐH giáo dục chính trị, Cử nhân Luật
  • Điện thoại:
   0918054345
  • Email:
   lhminh.sodongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Minh Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942252112
  • Email:
   lmnhat.dongthap@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Văn bản mới