Thông tin chi tiết:
Phạm Đăng Sơn
Chuyên viên Phạm Đăng Sơn
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0939173643
Email pdson.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội