Thông tin chi tiết:
Phạm Đăng Sơn
Họ và tên Phạm Đăng Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0939173643
Email pdson.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách