Thông tin chi tiết:
Phạm Chí Hiệp
Họ và tên Phạm Chí Hiệp
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Điện thoại 0919090789
Email pchiep.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách