Thông tin chi tiết:
Phạm Chí Hiệp
Phó Trưởng phòng Phạm Chí Hiệp
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0919090789
Email pchiep.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội