Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hữu Thời
Trưởng phòng Nguyễn Hữu Thời
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0918055653
Email nhthoi.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội