Thông tin chi tiết:
Nguyễn Chánh Thi
Họ và tên Nguyễn Chánh Thi
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0919730771
Email ncthi.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách