• Nguyễn Hữu Thời
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918055653
  • Email:
   nhthoi.dongthap@moet.edu.vn
 • Vưu Công Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   01225199901
  • Email:
   vcson.dongthap@moet.edu.vn
 • Phạm Chí Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919090789
  • Email:
   pchiep.dongthap@moet.edu.vn
 • Lê Hoàn Khoanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01254.634810
  • Email:
   lhkhoanh.dongthap@moet.edu.vn
 • Phạm Đăng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0939173643
  • Email:
   pdson.dongthap@moet.edu.vn
Văn bản mới