Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thúy Hà
Họ và tên Nguyễn Thúy Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giám đốc
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0277.3851025
Email ntha.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách