Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Danh
Họ và tên Nguyễn Thanh Danh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó giám đốc
Điện thoại 0277.3851025
Email ntdanh.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách