Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Danh
Phó giám đốc Nguyễn Thanh Danh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0918664946
Email ntdanh.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội