Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thanh Hùng
Họ và tên Huỳnh Thanh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó giám đốc
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0277.3851025
Email hthung.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách