A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo triệu tập và tổ chức tuyển dụng, phân công công tác đối với các ứng viên có kết quả trúng tuyển viên chức năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp thông báo triệu tập ứng viên có kết quả trúng tuyển viên chức năm 2018 để nhận quyết định tuyển dụng, phân công công tác 

Văn bản mới