A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không còn quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

(Ảnh minh hoạ)

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục trung học phổ thông, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc (sau đây gọi chung là giáo viên trung học phổ thông) trong các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập (sau đây gọi chung là trường trung học phổ thông công lập) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/ 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2021

Một số điểm của Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT cần lưu ý:

- Các vị trí Giáo viên trung học phổ thông mới cũng có 03 hạng chức danh như Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV cũ, bao gồm: Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15; Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Mã số V.07.05.14; Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Mã số V.07.05.13

- Không còn quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

- Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trung học phổ thông được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 20/03/2021)

- Việc bổ nhiệm và xếp lương theo các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông mới được áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư


Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới