A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không còn vị trí chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập

(Ảnh minh hoạ)

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (sau đây gọi chung là giáo viên tiểu học) trong các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học, trường chuyên biệt công lập và các cơ sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học (sau đây gọi chung là trường tiểu học công lập) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Thông tư mới này thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2021.

Một số điểm mới của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT cần lưu ý:

- Không còn vị trí chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng IV mà thay vào đó giáo viên tiểu học có 03 vị trí hạng chức danh bao gồm: Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29; Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28; Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27

- Không còn quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

- Việc bổ nhiệm và xếp lương theo các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học mới được áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư


Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới