A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo viên trung học cơ sở hạng III mới yêu cầu phải có bằng cử nhân (đại học) trở lên

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

(Ảnh minh hoạ)

Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục trung học cơ sở, bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc (sau đây gọi chung là giáo viên trung học cơ sở) trong các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập (sau đây gọi chung là trường trung học cơ sở công lập) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2021.

Một số điểm mới của Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT cần lưu ý:

- Giáo viên trung học cơ sở có 03 vị trí hạng chức danh mới bao gồm: Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32; Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.31; Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số V.07.04.30

- Chức danh Giáo viên trung học cơ sở hạng III mới yêu cầu phải có bằng cử nhân trở lên (quy định cũ có bằng cao đẳng sư phạm trở lên)

- Không còn quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở

- Việc bổ nhiệm và xếp lương theo các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở mới được áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư


Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới