Bổ nhiệm mới Hiệu trưởng Trường THPT Phú Điền

Bổ nhiệm mới Hiệu trưởng Trường THPT Phú Điền

Để thay thế ông Nguyễn Văn Định chuyển công tác và nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT Phú Điền, ngày 12 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 822/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Thương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phú Điền, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phú Điền.

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường THPT Lai Vung 1, Lai Vung 3

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường THPT Lai Vung 1, Lai Vung 3

Thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Huyện uỷ Lai Vung, ngày 24/7/2018 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các Quyết định số 606, 607, 608, 609/SGDĐT-TCCB về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 1 và Trường THPT Lai Vung 3, cụ thể như sau:

Điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp

Điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp

Nhằm thay thế ông Phạm Quang Huy chuyển công tác và tăng cường công tác quản lý tại Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 15 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 1075/QĐ-SGDĐT về việc điều động, bổ nhiệm ông Lý Bảo Việt, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Năng, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Để tăng cường công tác quản lý giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND-TCCB về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 264/QĐ-UBND-TCCB về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Bổ nhiệm mới Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Sa Đéc

Bổ nhiệm mới Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Sa Đéc

Để thay thế ông Ngô Thành Dung nghỉ hưu và nhằm kiện toàn, tăng cường đội ngũ công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT thành phố Sa Đéc, ngày 17 tháng 11 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành các Quyết định số: 989, 990, 991/QĐ-SGDĐT (có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017) về việc bổ nhiệm có thời hạn: bà Trương Thị Bạch Yến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Sa Đéc, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Sa Đéc, bà Đào Thị Quỳnh Lam và ông Đỗ Anh Tuấn, giáo viên Trường THPT thành phố Sa Đéc, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Sa Đéc

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim

Để thay thế ông Hồ Quốc Dũng chuyển công tác và nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT Tràm Chim, ngày 24 tháng 10 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 916/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Thảo, giáo viên Trường THPT Tràm Chim, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim.

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh

Thực hiện quyết định điều động cán bộ quản lý của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và để tăng cường công tác quản lý, điều hành các hoạt động tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp Tỉnh, ngày 01 tháng 11 năm 2017 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 932/QĐ-SGDĐT tiếp nhận, bổ nhiệm ông Võ Minh Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp Tỉnh

Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc

Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc

Thực hiện công tác điều động cán bộ quản lý và để tăng cường công tác quản lý, điều hành các hoạt động tại Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 909/QĐ-SGDĐT điều động, bổ nhiệm ông Đặng Văn Tiên, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2, đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Tp.Sa Đéc

Điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2

Điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2

Để thay thế ông Đặng Văn Tiên chuyển công tác và tăng cường công tác quản lý tại Trường THPT Cao Lãnh 2, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 910/QĐ-SGDĐT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Hoà An, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1, đến giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2

Văn bản mới