Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Ngự 1

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Ngự 1

Để sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các Trường Trung cấp nghề-GDTX theo yêu cầu Đề án của Tỉnh và tăng cường công tác quản lý tại Trường THPT Hồng Ngự 1, ngày 30 tháng 10 năm 2019 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 970/QĐ-SGDĐT tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Bửu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự, đến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Ngự 1

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc

Để sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX các huyện theo yêu cầu Đề án của Tỉnh và tăng cường công tác quản lý tại Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 964/QĐ-SGDĐT tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Thanh Tòng, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành, đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc

Điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Giồng Thị Đam

Điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Giồng Thị Đam

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND-TL ngày 03/6/2019 của UBND Tỉnh về việc sáp nhập Trường THCS Nguyễn Văn Bảnh vào Trường THPT Giồng Thị Đam. Sau khi thực hiện các bước về công tác cán bộ, ngày 07/8/2019, Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Trường THCS và THPT Giồng Thị Đam, cụ thể:

Điều động, luân chuyển cán bộ quản lý Trường THCS và THPT Hoà Bình

Điều động, luân chuyển cán bộ quản lý Trường THCS và THPT Hoà Bình

Thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý tại các trường THPT trên địa bàn huyện Tam Nông, ngày 15/7/2019 ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo huyện Tam Nông đã trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ quản lý Trường THCS và THPT Hoà Bình

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, ngày 23 tháng 4 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 307/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trường Nam, giáo viên Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải.

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Để tăng cường công tác quản lý, kiện toàn nhân sự cho Thanh tra Sở GDĐT, ngày 07/5/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành quyết định số 332/QĐ-SGDĐT về việc điều động, bổ nhiệm ông Lý Bảo Toại, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở, đến giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT.

Điều động Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và giao quyền điều hành hoạt động Phòng GDĐT Tân Hồng

Điều động Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và giao quyền điều hành hoạt động Phòng GDĐT Tân Hồng

Thực hiện công tác điều động tại huyện Tân Hồng, ngày 17/4/2019 Ông Đoàn Việt Tân - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng và Bà Lê Thị Lệ Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng trao Quyết định điều động Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo và trao quyền điều hành hoạt động Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng.

Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh

Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh

Thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trung tâm, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh. Ngày 25/03/2019 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành Quyết định số 206/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh đối với ông Trần Văn Hưng.

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc

Để thay thế ông Cao Ngọc Thơ nghỉ việc theo nguyện vọng và tăng cường công tác quản lý tại Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc, ngày 27 tháng 3 năm 2019 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 215/QĐ-SGDĐT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019) điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thời, Trưởng phòng Phòng Chính trị, tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo, đến giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Quý

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Quý

Thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Huyện uỷ Tháp Mười. Ngày 24/01/2019 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các Quyết định số 78/SGDĐT-TCCB về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Quý đối với ông Trần Văn Hân.

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT Cao Lãnh 1, ngày 28 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 84/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Quang Vinh, giáo viên Trường THPT Cao Lãnh 1, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1.

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng và Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thành

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng và Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thành

Thực hiện công tác điều động cán bộ tại các trường THPT trên địa bàn huyện Tân Hồng, ngày 18/01/2019 ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng và Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thành

Văn bản mới