Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Quý

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Quý

Thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Huyện uỷ Tháp Mười. Ngày 24/01/2019 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các Quyết định số 78/SGDĐT-TCCB về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Quý đối với ông Trần Văn Hân.

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT Cao Lãnh 1, ngày 28 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 84/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Quang Vinh, giáo viên Trường THPT Cao Lãnh 1, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1.

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng và Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thành

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng và Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thành

Thực hiện công tác điều động cán bộ tại các trường THPT trên địa bàn huyện Tân Hồng, ngày 18/01/2019 ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng và Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thành

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 2 và Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 3

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 2 và Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 3

Thực hiện công tác điều động cán bộ tại các trường THPT trên địa bàn huyện Lai Vung, ngày 03/01/2019 ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 2 và Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 3

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2

Thực hiện công tác điều động bổ nhiệm, cán bộ quản lý giáo dục và nhằm tăng cường công tác quản lý tại Trường THPT Cao Lãnh 2, ngày 17 tháng 12 năm 2018 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 1034/QĐ-SGDĐT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, đến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 và Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 và Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung

Thực hiện công tác điều động cán bộ tại các trường THPT trên địa bàn huyện Lấp Vò, ngày 15/12/2018 ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 và Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng TCCB và chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng TCCB và chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Thực hiện công tác điều động cán bộ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 27/11/2018 ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bổ nhiệm mới Hiệu trưởng Trường THPT Phú Điền

Bổ nhiệm mới Hiệu trưởng Trường THPT Phú Điền

Để thay thế ông Nguyễn Văn Định chuyển công tác và nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT Phú Điền, ngày 12 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 822/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Thương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phú Điền, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phú Điền.

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường THPT Lai Vung 1, Lai Vung 3

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường THPT Lai Vung 1, Lai Vung 3

Thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Huyện uỷ Lai Vung, ngày 24/7/2018 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các Quyết định số 606, 607, 608, 609/SGDĐT-TCCB về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 1 và Trường THPT Lai Vung 3, cụ thể như sau:

Điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp

Điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp

Nhằm thay thế ông Phạm Quang Huy chuyển công tác và tăng cường công tác quản lý tại Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 15 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 1075/QĐ-SGDĐT về việc điều động, bổ nhiệm ông Lý Bảo Việt, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Năng, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn bản mới