Thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh về Chương trình Bồi dưỡng Năng lực và Thành tích Giảng dạy (Fulbright TEA) năm 2019-2020

Thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh về Chương trình Bồi dưỡng Năng lực và Thành tích Giảng dạy (Fulbright TEA) năm 2019-2020

Đây là học bổng trao đổi dành cho giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực trong các lĩnh vực chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Quý

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Quý

Thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Huyện uỷ Tháp Mười. Ngày 24/01/2019 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các Quyết định số 78/SGDĐT-TCCB về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Quý đối với ông Trần Văn Hân.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Năm 2008, Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức (CBCC), năm 2010 Quốc hội thông qua Luật Viên chức. Qua thời gian thực hiện hai Luật trên, đặc biệt là sau khi có Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4,5,6 và 7 khóa XII thì một số quy định của Luật CBCC và Luật Viên chức đã bộc lộ những bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đồng bộ với các quy định mới của Đảng. Để khắc phục các bất cập trên, hiện nay Bộ Nội vụ đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật CBCC, Luật Viên chức.

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT Cao Lãnh 1, ngày 28 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 84/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Quang Vinh, giáo viên Trường THPT Cao Lãnh 1, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1.

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng và Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thành

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng và Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thành

Thực hiện công tác điều động cán bộ tại các trường THPT trên địa bàn huyện Tân Hồng, ngày 18/01/2019 ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng và Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thành

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 2 và Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 3

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 2 và Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 3

Thực hiện công tác điều động cán bộ tại các trường THPT trên địa bàn huyện Lai Vung, ngày 03/01/2019 ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 2 và Hiệu trưởng Trường THPT Lai Vung 3

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2

Thực hiện công tác điều động bổ nhiệm, cán bộ quản lý giáo dục và nhằm tăng cường công tác quản lý tại Trường THPT Cao Lãnh 2, ngày 17 tháng 12 năm 2018 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 1034/QĐ-SGDĐT điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, đến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 2

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 và Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 và Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung

Thực hiện công tác điều động cán bộ tại các trường THPT trên địa bàn huyện Lấp Vò, ngày 15/12/2018 ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 1 và Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng TCCB và chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng TCCB và chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Thực hiện công tác điều động cán bộ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 27/11/2018 ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tuyển dụng, phân công viên chức năm 2018

Tuyển dụng, phân công viên chức năm 2018

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-SNV ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Sở Nội vụ Đồng Tháp về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT, ngày 06/11/2018 Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GDĐT đã triệu tập và tổ chức tuyển dụng, phân công cho các ứng viên có kết quả trúng tuyển

Văn bản mới