Điều động, luân chuyển cán bộ quản lý Trường THCS và THPT Hoà Bình

Điều động, luân chuyển cán bộ quản lý Trường THCS và THPT Hoà Bình Mới

Thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý tại các trường THPT trên địa bàn huyện Tam Nông, ngày 15/7/2019 ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo huyện Tam Nông đã trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ quản lý Trường THCS và THPT Hoà Bình

Kết quả xét chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2019

Kết quả xét chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2019

Ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Sở GDĐT, Hội đồng xét chuyển công tác Sở GDĐT đã tổ chức Họp xét chuyển công tác cho 88 viên chức là giáo viên đang công tại các đơn vị trong và ngoài tỉnh có nguyện vọng đề nghị chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở.

Niêm yết lại danh sách viên chức nộp hồ sơ chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019 (do thay đổi nguyện vọng chuyển công tác)

Niêm yết lại danh sách viên chức nộp hồ sơ chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019 (do thay đổi nguyện vọng chuyển công tác)

Sở GDĐT Đồng Tháp công khai lại danh sách viên chức nộp hồ sơ chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019 (do có một số viên chức gửi đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng chuyển công tác)

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, ngày 23 tháng 4 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 307/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trường Nam, giáo viên Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải.

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Để tăng cường công tác quản lý, kiện toàn nhân sự cho Thanh tra Sở GDĐT, ngày 07/5/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành quyết định số 332/QĐ-SGDĐT về việc điều động, bổ nhiệm ông Lý Bảo Toại, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở, đến giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT.

Điều động Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và giao quyền điều hành hoạt động Phòng GDĐT Tân Hồng

Điều động Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và giao quyền điều hành hoạt động Phòng GDĐT Tân Hồng

Thực hiện công tác điều động tại huyện Tân Hồng, ngày 17/4/2019 Ông Đoàn Việt Tân - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng và Bà Lê Thị Lệ Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng trao Quyết định điều động Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo và trao quyền điều hành hoạt động Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng.

Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh

Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh

Thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trung tâm, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh. Ngày 25/03/2019 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành Quyết định số 206/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh đối với ông Trần Văn Hưng.

Văn bản mới