Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, ngày 22 tháng 4 năm 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 511/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lâm Thị Thu Hân, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Văn bản mới