Thông báo triệu tập viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2020

Thông báo triệu tập viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2020 Mới

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/01/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 218/UBND-THVX ngày 21/5/2020 của UBND Tỉnh về thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020

Công bố chỉ tiêu chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2020

Công bố chỉ tiêu chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2020 Mới

Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Công văn số 218/UBND-THVX ngày 21/5/2020 của UBND Tỉnh về thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020.

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại các trường trung học phổ thông chuyên và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ dự tuyển của người có kết quả trúng tuyển viên chức

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại các trường trung học phổ thông chuyên và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ dự tuyển của người có kết quả trúng tuyển viên chức

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-SNV ngày 14/7/2020 của Sở Nội vụ, Sở GDĐT thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại các trường trung học phổ thông chuyên và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ dự tuyển của người có kết quả trúng tuyển viên chức như sau:

Chính phủ tạm cho phép ký hợp đồng lao động một số trường hợp đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế

Chính phủ tạm cho phép ký hợp đồng lao động một số trường hợp đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế

Để bảo đảm thực hiện chủ trương "có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp", "có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế", trong khi chưa kịp sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản pháp luật có liên quan, ngày 03/7/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP để kịp thời giải quyết khó khăn trước mắt cho các Bộ, ngành, địa phương do thiếu giáo viên và viên chức y tế

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo quy định Luật Giáo dục 2019

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo quy định Luật Giáo dục 2019

Thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019, ngày 30/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

Trao Quyết định nghỉ hưu và Quyết định giao quyền quản lý, điều hành Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Trao Quyết định nghỉ hưu và Quyết định giao quyền quản lý, điều hành Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, ngày 27 tháng 02 năm 2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 96/QĐ-SGDĐT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí cho bà Võ Thị Ngọc Ảnh, Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp, đồng thời giao cho bà Lâm Thị Thu Hân Phó Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật cho đến khi có Hiệu trưởng mới.

Niêm yết danh sách kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức vào các trường THPT chuyên

Niêm yết danh sách kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức vào các trường THPT chuyên

Thực hiện Thông báo số 23/HĐXTVC ngày 22/5/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở GDĐT Đồng Tháp về việc triệu tập các ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức vào công tác tại các trường THPT chuyên, theo kế hoạch từ ngày 01/6 đến ngày 21/6/2020 Hội đồng xét tuyển đã tổ chức kiểm tra sát hạch thực hành vòng 2 đối với các ứng viên đủ điều kiện vòng 1

Thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020

Thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thông báo niêm yết danh sách ứng viên dự tuyển viên chức vào các trường THPT chuyên đủ điều kiện tham dự Vòng 2

Thông báo niêm yết danh sách ứng viên dự tuyển viên chức vào các trường THPT chuyên đủ điều kiện tham dự Vòng 2

Thực hiện Thông báo số 23/TB-HĐXTVC ngày 22/5/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở GDĐT về việc triệu tập ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức vào các trường THPT chuyên. Theo lịch triệu tập, ngày 28/5/2020 có 18 (mười tám) ứng viên đến tham dự.

Thông báo triệu tập ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức vào các trường THPT chuyên

Thông báo triệu tập ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức vào các trường THPT chuyên

Thời gian qua, do điều kiện khách quan để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho mọi người trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phải điều chỉnh thời gian triệu tập ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức vào các trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên

Nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế, học sinh THPT đã được cho phép đi học trở lại bình thường

Văn bản mới