Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, ngày 23 tháng 4 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 307/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trường Nam, giáo viên Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải.

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Để tăng cường công tác quản lý, kiện toàn nhân sự cho Thanh tra Sở GDĐT, ngày 07/5/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành quyết định số 332/QĐ-SGDĐT về việc điều động, bổ nhiệm ông Lý Bảo Toại, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở, đến giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT.

Điều động Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và giao quyền điều hành hoạt động Phòng GDĐT Tân Hồng

Điều động Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và giao quyền điều hành hoạt động Phòng GDĐT Tân Hồng

Thực hiện công tác điều động tại huyện Tân Hồng, ngày 17/4/2019 Ông Đoàn Việt Tân - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng và Bà Lê Thị Lệ Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng trao Quyết định điều động Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo và trao quyền điều hành hoạt động Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng.

Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh

Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh

Thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trung tâm, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh. Ngày 25/03/2019 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành Quyết định số 206/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN Tỉnh đối với ông Trần Văn Hưng.

Hiểu đúng, đủ về thăng hạng giáo viên

Hiểu đúng, đủ về thăng hạng giáo viên

GD&TĐ - 5 năm trở lại đây, vấn đề thăng hạng chức danh nghề nghiệp được đông đảo giáo viên (GV), cán bộ QLGD và cả xã hội quan tâm. Bởi đây là một nội dung mới khi thực hiện Luật Viên chức, tác động đến nhà giáo ở tất cả cấp học. Nhưng hiểu cho đúng, cho đủ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV, cho đến thời điểm này, vẫn là câu chuyện cần phải bàn. 

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc

Để thay thế ông Cao Ngọc Thơ nghỉ việc theo nguyện vọng và tăng cường công tác quản lý tại Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc, ngày 27 tháng 3 năm 2019 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 215/QĐ-SGDĐT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019) điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thời, Trưởng phòng Phòng Chính trị, tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo, đến giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông

Nhằm triển khai thực hiện đánh giá theo các Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đúng quy định, hiệu quả; tổ chức đánh giá đúng quy trình, có tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Ngày 27, 28 tháng 3 năm 2019, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Thành phần tham dự tập huấn gồm: lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT 12 huyện, thị xã, thành phố, một số hiệu trưởng, giáo viên cốt cán các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh về Chương trình Bồi dưỡng Năng lực và Thành tích Giảng dạy (Fulbright TEA) năm 2019-2020

Thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh về Chương trình Bồi dưỡng Năng lực và Thành tích Giảng dạy (Fulbright TEA) năm 2019-2020

Đây là học bổng trao đổi dành cho giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực trong các lĩnh vực chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Quý

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Quý

Thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Huyện uỷ Tháp Mười. Ngày 24/01/2019 Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các Quyết định số 78/SGDĐT-TCCB về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Quý đối với ông Trần Văn Hân.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Năm 2008, Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức (CBCC), năm 2010 Quốc hội thông qua Luật Viên chức. Qua thời gian thực hiện hai Luật trên, đặc biệt là sau khi có Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4,5,6 và 7 khóa XII thì một số quy định của Luật CBCC và Luật Viên chức đã bộc lộ những bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đồng bộ với các quy định mới của Đảng. Để khắc phục các bất cập trên, hiện nay Bộ Nội vụ đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật CBCC, Luật Viên chức.

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT Cao Lãnh 1, ngày 28 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 84/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Quang Vinh, giáo viên Trường THPT Cao Lãnh 1, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh 1.

Văn bản mới