A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo công lập

Trên cơ sở đề nghị của UBND Tỉnh xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 và qua xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, tại phiên họp Thường trực HĐND Tỉnh tháng 4/2022, Thường trực HĐND Tỉnh đã cho ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết này.

Theo đó, Thường trực HĐND Tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định cơ chế thu, quản lý học phí và mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh áp dụng năm học 2022-2023; đồng thời đề nghị UBND Tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định về quy trình soạn thảo, xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật trình HĐND Tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất và xem xét trình HĐND Tỉnh quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương được quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định cơ chế thu, quản lý học phí và mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026, do chưa đảm bảo về quy trình thủ tục của cơ quan chuyên môn, Thường trực HĐND Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh giao Sở Tư pháp thẩm định, xem xét tính pháp lý và thẩm quyền quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được quy định tại Điều 10 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và báo cáo kết quả đến Thường trực HĐND Tỉnh.

 

Một số điều, khoản của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định:

- Tại Khoản 3 Điều 4 : “UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương.”

- Tại Điểm a khoản 2 Điều 9: “HĐND cấp tỉnh căn cứ quy định trên để quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc thẩm quyền và quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để cơ sở giáo dục áp dụng mức thu học phí”; và tại Điểm b khoản 3 Điều 9: "Căn cứ khung học phí quy định tại điểm a khoản này, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần quy định.".

- Tại Khoản 2 Điều 12: "UBND cấp tỉnh trình HĐND quyết định cụ thể thời gian thu, mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn".

Nguồn: 

 

• 288/UBND-KT

• 81/2021/NĐ-CP

• 62/TB-VP

 


Tác giả: Võ Văn Đề
Nguồn:HĐND Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới