A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng hợp Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà

Nhằm tạo điều kiện cho cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid - 19. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các đường Link Video clip từ các cơ sở Giáo dục Mầm non – Mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quý phụ huynh có thể theo dõi theo các đường Link sau để tham khảo, vận dụng trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại nhà.

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị TP Cao Lãnh).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị TP Cao Lãnh).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị TP Hồng Ngự).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị TP Sa Đéc).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H.Tân Hồng) 

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H. Hồng Ngự)

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H.Tam Nông).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H.Tam Nông...).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H.Thanh Bình).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H.Tháp Mười).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H. Cao Lãnh).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H. Lấp Vò).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H. Châu Thành).

>> Video clip các hoạt động hướng dẫn cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà (Đơn vị H. Lai Vung).


Nguồn:Phòng GDMNTH Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới