A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho tất cả cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) nội dung Mô đun 2, 3 đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018; đảm bảo tất cả CBQL, GV các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành nội dung và yêu cầu cần đạt Mô đun 2, 3 theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng GV cốt cán và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức bồi dưỡng CBQL, GV thực hiện CTGDPT 2018 (Mô đun 3 dành cho CBQL, Mô đun 2 và 3 dành cho GV).

Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 09 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra 84 lớp bồi dưỡng gồm 83 lớp dành cho tất cả GV chủ nhiệm, GV Tổng phụ trách Đội, GV dạy Âm nhạc, GV dạy Mĩ thuật, GV dạy Giáo dục thể chất, GV dạy Tin học với hình thức trực tiếp và 01 lớp dành cho tất cả CBQL với hình thức trực tuyến.   

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2021, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp tổ chức Bồi dưỡng CTGDPT 2018 dành cho CBQL (Mô đun 3) năm học 2020 - 2021.

Điểm cầu chính đặt tại Sở GDĐT có trên 60 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học Phòng GDĐT thành phố Cao Lãnh; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường TH - THCS - THPT Tương Lai, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Điểm cầu tại các huyện, thành phố có trên 600 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học các Phòng GDĐT; tất cả Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, tiểu học - trung học cơ sở, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Tỉnh.

Điểm cầu chính đặt tại Sở GDĐT

Tại lớp bồi dưỡng Mô đun 3 dành cho CBQL, báo cáo viên cùng học viên trao đổi những nội dung liên quan những vấn đề như: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường tiểu học; Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường tiểu học; Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh; Hoạt động quản trị tài chính trong trường tiểu học hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn. Đặc biệt, học viên của tất cả các điểm cầu được thực hành tất cả các nội dung trên.

Một số điểm cầu đặt tại các huyện, thành phố

Tại 83 lớp bồi dưỡng Mô đun 2 và 3 dành cho GV, báo cáo viên cùng học viên trao đổi những nội dung liên quan những vấn đề như:

Đối với Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học: Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo môn học/hoạt động giáo dục trong CTGDPT 2018; Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học.

Đối với Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực: Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và kết quả đánh giá trong dạy học, giáo dục học sinh; Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học về phẩm chất, năng lực; Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Để hoàn thành nội dung và yêu cầu cần đạt đối với Mô đun 2 và 3, trên tài khoản cá nhân được Viettel Đồng Tháp cấp, mỗi học viên tự bồi dưỡng qua mạng, tự nghiên cứu, tự học và hoàn thành các bài tập 05 ngày trước khi học trực tiếp, trực tuyến. Sau đó, cá nhân hoàn thành nội dung học tập trên tài khoản cá nhân ngay sau khi kết thúc trực tiếp, trực tuyến 07 ngày./.


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Dung
Nguồn:Phòng GDTH Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới