A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục các tiết dạy môn Toán Lớp 2 - Sách Chân trời sáng tạo

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh thuận tiện theo dõi các kênh dạy học trên truyền hình. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các đường Link dạy học trên truyền hình của Bộ sách Chân trời sáng tạo. Quý phụ huynh và học sinh có thể theo dõi theo các đường link sau: 

STTTÊN TIẾT/BÀILINK XEM LẠI CÁC VIDEO CIP
1Bài: Ôn tập các số đến 100https://www.youtube.com/watch?v=w-7n2ex6m7Y&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP
2Bài: Ôn tập các số đến 100 https://www.youtube.com/watch?v=bU_V-1HvUgA&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=2
3Bài : Ước lượnghttps://www.youtube.com/watch?v=mpMBK6VsGdA&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=3
4Bài: Số hạng _ Tổnghttps://www.youtube.com/watch?v=D0PkiS80p0U&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=4
5Bài: Số hạng _ Tổnghttps://www.youtube.com/watch?v=CWhC22zPVPY&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=5
6Bài : Số bị trừ_ Số trừ_ Hiệuhttps://www.youtube.com/watch?v=O1mSyhInubc&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=6
7Bài : Số bị trừ_ Số trừ_ Hiệuhttps://www.youtube.com/watch?v=OI9iJ-DrclQ&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=7
8Bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêuhttps://www.youtube.com/watch?v=raHw0D01nB0&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=8
9Bài:  Em làm được những gì https://www.youtube.com/watch?v=tMIBgH19_jk&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=9
10Bài:  Em làm được những gì https://www.youtube.com/watch?v=inS9C81M1mk&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=10
11Bài: Điểm - Đoạn thẳnghttps://www.youtube.com/watch?v=rIdTnTCcvmM&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=11
12Bài: Điểm - Đoạn thẳnghttps://www.youtube.com/watch?v=dM3iM9gT6Ow&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=12
13Bài: Tia số - Số liền trước - Số liền sauhttps://www.youtube.com/watch?v=HS2_JYQhd1U&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=13
14Bài: Tia số - Số liền trước - Số liền sauhttps://www.youtube.com/watch?v=bz0cSovoFKs&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=14
15Bài: Đề-xi-méthttps://www.youtube.com/watch?v=6I7rpALtw2g&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=15
16Bài: Đề-xi-mét https://www.youtube.com/watch?v=SjO-HMtQi4s&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=16
17Bài: Em làm được những gì?https://www.youtube.com/watch?v=SxQasX7iyN0&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=17
18Bài: Em làm được những gì?https://www.youtube.com/watch?v=BqnApdzHU9g&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=18
19Bài Thực hành và trải nghiệm: Tìm hiểu về chiều cao của cây ở trường emhttps://www.youtube.com/watch?v=M9EZ2XE5dEw&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=19
20Bài 9:  cộng với một sốhttps://www.youtube.com/watch?v=e8PRV3aVxbo&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=20
21Bài: Phép cộng có tổng bằng 10https://www.youtube.com/watch?v=G41AuAuoTEE&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=21
22Bài: 8 Cộng với một số https://www.youtube.com/watch?v=xsXIqKuv1w8&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=22
23Bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêuhttps://www.youtube.com/watch?v=yDd6wIfWoew&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=23
24Bài: 7 cộng với một số; 6 cộng với một sốhttps://www.youtube.com/watch?v=pFwamDvO81I&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=24
25Bài: Bảng cộng https://www.youtube.com/watch?v=N153NMw90Gw&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=25
26Bài: Bảng cộng https://www.youtube.com/watch?v=LPgT2KlfZEM&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=26
27Bài: Đường gấp khúchttps://www.youtube.com/watch?v=TNuuSvx1rmI&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=27
28Bài: Đường thẳng - Đường conghttps://www.youtube.com/watch?v=Cf_qzr7AGL8&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=28
29Bài: Bảng cộng https://www.youtube.com/watch?v=cE8seX58gG4&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=29
30Bài: 11 trừ đi một số https://www.youtube.com/watch?v=GpvyvgULXhU&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=30
31Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10https://www.youtube.com/watch?v=rInGqoFNwDc&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=31
32Bài: Em làm được những gì?https://www.youtube.com/watch?v=J7uBgxhvSnU&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=32
33Bài: Em làm được những gì?https://www.youtube.com/watch?v=n85D0EWi0TM&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=33
34Bài: Ba điểm thẳng hàng https://www.youtube.com/watch?v=RHvmVub8eNg&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=34
35Bài: 7 cộng với một số; 6 cộng với một sốhttps://www.youtube.com/watch?v=uCUTbQQTzbE&list=PLA7MPmxz7O_m5I8CHQNYlg23tNTzrtkCP&index=35

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới