A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính

Ngày 03/10/2020 UBND tỉnh Đồng Tháp công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết hủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã,

Trong đó:

- Cấp tỉnh: 44 thủ tục (01 thủ tục mới; 02 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 41 thủ tục giữ nguyên)

- Cấp huyện: 20 thủ tục (02 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 18 thủ tục giữ nguyên)

- Cấp xã: 05 thủ tục (05 thủ tục giữ nguyên)

Bãi bỏ Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp.

• 1536_QĐ-UBND-HC_03102020-signed

• Phụ lục danh mục


Tác giả: Huỳnh Minh Mẫn
Nguồn:VP Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới