A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính phủ ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 11/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia (Quy chế).

Theo Quy chế, các hợp phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; (2): Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; (3): Hệ thống quản lý định danh, xác thực điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia; (4): Hệ thống thanh toán trực tuyến; (5): Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương; (6): Hệ thống hỗ trợ giải đáp những vấn đề thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính; (7): Giao diện Cổng Dịch vụ công quốc gia; (8): Hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hợp phần khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các danh mục dữ liệu dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: (1): Danh mục thủ tục hành chính; (2): Danh mục dịch vụ công trực tuyến; (3): Danh mục cơ quan; (4): Danh mục đơn vị hành chính; (5): Danh mục ngành, lĩnh vực; (6): Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính; (7) Danh mục tài khoản của đơn vị kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng thương mại; (8) Danh mục các khoản thu nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước; (9) Danh mục ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các danh mục khác theo yêu cầu Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm: (1): Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan; (2): Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan; (3): Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; (4): Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (5): Thông tin về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến (6): Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công khác (7): Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; thông tin chủ quản, quản lý, duy trì hoạt động Cổng Dịch vụ công; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ (8): Thông tin về nghĩa vụ tài chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (9): Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; (10): Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có các quyền và trách nhiệm sau: (1): Khai thác thông tin, sử dụng các dịch vụ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phù hợp với mức độ an toàn theo hình thức xác thực khi đăng nhập; (2): Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai, đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chỉ sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các mục đích hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình; (3): Quản lý tài khoản, chữ ký số, giữ bí mật thông tin tài khoản, mật khẩu của mình, trường hợp mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép tài khoản của mình, phải thông báo kịp thời cho Cơ quan quản lý và vận hành hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia; (4): Chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung do tổ chức, cá nhân gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng dịch vụ và các tiện ích trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và phải có trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác trước pháp luật; (3): Thực hiện các yêu cầu của cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với từng loại dịch vụ công trực tuyến; (6): Trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật; (7): Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, Cổng Dịch vụ công quốc gia chia sẻ các thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân đã có trên hệ thống để hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin.

Trong Quy chế, Chính phủ cũng phân công trách nhiệm cụ thể của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện việc quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quy chế có hiệu lực từ ngày 09/12/2021./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới