Tập huấn, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

Tập huấn, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, PAPI.

Video hướng dẫn cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS và THPT

Video hướng dẫn cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS và THPT

Thực hiện Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng video clip hướng dẫn về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Hành chính công đã thực hiện video hướng dẫn cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS và THPT.
Công bố danh mục thủ tục hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính

Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính

Sáng ngày 22/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính để lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học ở một số Bộ, ngành, địa phương.
Đồng Tháp: thực hiện đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017

Đồng Tháp: thực hiện đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp và nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công Tỉnh sau một năm đi vào hoạt động, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của 16 sở thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Văn bản mới