Bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phú Thành A và trường THCS-THPT Hòa Bình

Bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phú Thành A và trường THCS-THPT Hòa Bình

Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc, sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ với Huyện uỷ Tam Nông. Giám đốc Sở GDĐT đã ký và ban hành các Quyết định số 144/QĐ-SGDĐT bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phú Thành A đối với ông Phan Thanh Tùng, Quyết định số 145/QĐ-SGDĐT bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hòa Bình đối với ông Nguyễn Minh Tuyền.

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020

Trong Quý IV/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công (DVGDC). Các địa bàn được khảo sát là huyện Lấp Vò, Tháp Mười và Tam Nông. Tham gia khảo sát có 3.299 người được chọn ngẫu nhiên gồm 2.757 người dân có con/em đang theo học tại các trường mầm non, phổ thông và 724 học sinh trung học phổ thông.

Văn bản mới