Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020

Trong Quý IV/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công (DVGDC). Các địa bàn được khảo sát là huyện Lấp Vò, Tháp Mười và Tam Nông. Tham gia khảo sát có 3.299 người được chọn ngẫu nhiên gồm 2.757 người dân có con/em đang theo học tại các trường mầm non, phổ thông và 724 học sinh trung học phổ thông.

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Lãnh

Bổ nhiệm mới Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Lãnh

Nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý giáo dục tại Trường THPT thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 10 năm 2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 826/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Hảo, giáo viên Trường THPT thành phố Cao Lãnh, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Cao Lãnh

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Văn bản mới