A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Môn Tiếng Anh ở lớp 1 và 2 theo chương trình GDPT 2018 sẽ được dạy học như thế nào?

Ngày 04/3/2010, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ đã ký Công văn số 681/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn ở lớp 1 và 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018.

Theo nội dung Công văn, tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định trong Chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 theo CTGDPT 2018. Tổ chức dạy đủ 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Tập trung  phát triển chủ yếu các kỹ năng nghe và nói; tổ chức đa dạng các hình thức dạy và học (học trong và ngoài lớp học); tạo môi trường cho học sinh sử dụng và thể hiện tối đa tiếng Anh; tăng cường việc đọc sách, truyện bằng tiếng Anh phù hợp với giai đoạn làm quen với tiếng Anh của học sinh.

Thời lượng dạy học được bố trí 02 tiết/tuần/lớp (70 tiết/lớp/năm học). Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện theo quy định về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ GDĐT. Đánh giá sự hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của học sinh được quy định trong CTGDPT 2018 và năng lực đặc thù của môn học được quy định trong chương trình môn học tiếng Anh lớp 1 và 2. Việc đánh giá nhằm xây dựng sự tự tin cho học sinh, chú trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng của các em trong học tập, rèn luyện. Trong đ1nh giá, thực hiện bằng các hình thức phong phú và đảm bảo độ sẵn sàng của người học. Tập trung đánh giá thường xuyên với các kỹ thuật đánh giá đa dạng và phù hợp; đánh giá định kỳ nhẹ ngàng, phù hợp với lứa tuổi, không tạo tâm lý căng thẳng cho học sinh, chủ yếu đánh giá kỹ năng nghe và nói.

Để thực hiện chương trình, giáo viên phải đạt chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT, có năng lực tiếng Anh bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc của Việt Nam; có năng lực sư phạm phù hợp với cấp tiểu học. Giáo viên đang dạy cấp học cao hơn được chuyển xuống dạy cấp tiểu học phải được tham gia bồi dưỡng về phương pháp dạy học tiếng Anh cấp tiểu học. Giáo viên phải được tập huấn về chương trình tiếng Anh lớp 1 và 2, sách giáo khoa và tài liệu dạy học; được tham gia bồi dưỡng thường xuyên để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; được tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Sách giáo khoa sử dụng trong dạy học phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Xuất bản phẩm, phần mềm và tài liệu tham khảo sử dụng trong dạy học thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDđT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mẩm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Về cơ sở vật chất phục vụ dạy học, thực hiện theo các quy định tại Công văn số 7110/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/10/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học môn Ngoại nữ trong các trường phổ thông và Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. các trường tiểu học có điểm trường phụ, nếu dạy học tiéng Anh phải trang bị cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định trong CTGDPT 2018. Khuyến khích các trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại để phục vụ hiệu quả việc dạy và học của giáo viên và học sinh./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới