Tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới trong trường tiểu học

Tuyên truyền chương trình giáo dục phổ thông mới trong trường tiểu học

Vào năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPTM) sẽ được áp dụng từ lớp 1, các năm tiếp theo sẽ áp dụng từ lớp 2 cho đến lớp 12. BGH đã kêu gọi giáo viên theo dõi, nghiên cứu những thay đổi, điểm mới về mục tiêu, chương trình để tiếp thu, tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh những thay đổi, điểm mới trong chương trình GDPTM.

Giá sách giáo khoa lớp 1 sẽ được công bố trước ngày 15/02/2020

Giá sách giáo khoa lớp 1 sẽ được công bố trước ngày 15/02/2020

Ngày 27/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn gửi Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; NXB ĐH Sư phạm; NXB ĐH Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Lựa chọn sách giáo khoa: Cần khách quan, minh bạch

Lựa chọn sách giáo khoa: Cần khách quan, minh bạch

GD&TĐ - Chia sẻ về dự thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên ủng hộ việc chọn sách giáo khoa trên tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy, học tại cơ sở giáo dục… Tuy nhiên, việc lựa chọn sách giáo khoa phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm giúp cán bộ quản lí, giáo viên tiếp cận và nắm được cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa (SGK) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 về phê duyệt danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Công khai các thông tin liên quan đến việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Công khai các thông tin liên quan đến việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

ĐTO - Chuẩn bị cho việc triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT Đồng Tháp được sự hỗ trợ tích cực của Vụ Giáo dục (GD) Tiểu học (Bộ GD&ĐT) về chuyên môn. UBND tỉnh đã chỉ đạo đối với các cơ sở GD trong việc triển khai thực hiện chương trình GDPT năm 2018, đảm bảo đúng với lộ trình hướng dẫn.

Văn bản mới