Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho tất cả cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) nội dung Mô đun 2, 3 đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018; đảm bảo tất cả CBQL, GV các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành nội dung và yêu cầu cần đạt Mô đun 2, 3 theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng GV cốt cán và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức bồi dưỡng CBQL, GV thực hiện CTGDPT 2018 (Mô đun 3 dành cho CBQL, Mô đun 2 và 3 dành cho GV).

Hội thảo, hội giảng dạy học môn tiếng anh lớp 1, năm học 2020 - 2021

Hội thảo, hội giảng dạy học môn tiếng anh lớp 1, năm học 2020 - 2021

Nhằm giúp cho cán bộ quản lí và giáo viên nắm vững quy trình, phương pháp dạy học, chuẩn kiến thức kĩ năng, vận dụng các phương pháp phù hợp với đặc trưng môn học, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 1 để thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 16 tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo, hội giảng dạy học môn Tiếng Anh lớp 1, năm học 2020 - 2021 tại Trung tâm Văn hoá Học tập Cộng đồng xã Định Yên, huyện Lấp Vò.

Hội nghị triển khai hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học

Hội nghị triển khai hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học

Nhằm kịp thời đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa đối với lớp 1, lớp 2 để sử dụng trong năm học 2021 - 2022 tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, vào ngày 20 tháng 3 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học.

Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhằm giúp cán bộ quản lí, giáo viên tiếp cận và nắm được cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa (SGK) đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phê duyệt tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 về phê duyệt danh mục SGK lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đồng thời, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về SGK lớp 2 để có cơ sở lựa chọn SGK theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về ban hành quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018.

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT

Nhằm thực hiện tốt công tác đánh giá học sinh tiểu học kể từ năm học     2020 - 2021 theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, ngày 17 tháng 01 năm 2021, Sở GDĐT tổ chức lớp tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT.

Một số điểm nhấn của giáo dục Đồng Tháp năm 2020

Một số điểm nhấn của giáo dục Đồng Tháp năm 2020

Năm 2020, cùng với các lĩnh vực khác của kinh tế - xã hội, giáo dục Đồng Tháp bị tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 (học sinh, học viên phải nghỉ học kéo dài; kế hoạch thời gian năm học điều chỉnh đến lần thứ 3;…). Tuy nhiên, với sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nên toàn ngành đã đạt được một số “điểm nhấn”:

Văn bản mới